İNTERNET OKUL
  Türk Silahlı Kuvvetleri
 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye Cumhuriyeti devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı devlet kuvvetidir. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere üç komutanlığa ayrılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ise alt komutanlıklardır.

Mevcut dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'tır.

 

Görevi

Anayasa'da açıkça belirtilen görevi "...Türk Yurdunu ve nitelikleri anayasada belirtilen Türk Cumhuriyetini iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamaktır."

İlgili yasalara göre görevi "2000'li yıllarda, yeni güvenlik sorunlarına ve sorunlara uygun şekilde tepki göstermek, belirsizliklere karşı hazır olmak, iç ve dış tehdit ve risklere karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için;

 • Caydırıcılık,
 • Güvenlik / Harekat Ortamının Şekillendirilmesi,
 • Savaş Dışı Harekat (Barışı Destekleme Harekatı, Doğal Afet Yardım Harekatı ve İç Güvenlik Harekatı),
 • Kriz Yönetimi,
 • Sınırlı Güç Kullanımı,
 • Konvansiyonel Harp gibi faaliyetleri icra etmek"

olarak belirlenmiştir. Bu görevleri yerine getirebilmek için çok amaçlı birliklerin kurulması, sayısal fazlalık yerine teknolojik üstünlüğün kurulması, silah ve düzeneklerinin etkinliğini arttıracak teknolojik araştırmaların yapılması ve erken ikaz, darbe, elektronik harp, hava üstünlüğünün kurulması gibi ek görevleri de yapmaktadır.

 

Yapılanma

TSK, dünyada en çok asker bulunduran 9. ordudur. Temelini oluşturan yapı Mehmetçik olmakla beraber, diğer ülkelerde de barışı sağlamak amacıyla asker bulundurmaktadır. Yeniden yapılanma faaliyetlerini, soğuk savaş sonrası oluşan yeni politik-askerî stratejik ortam, Türkiye'nin güvenliğine yönelik iç ve dış tehdit, Anayasa ve yasaların kendisine verdiği görevler çerçevesinde sürdüren TSK, şu alt komutanlıklardan oluşur:

 • Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK)
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK)
 • Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK)
 • Jandarma Genel Komutanlığı (JGnK)
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK)

 

Savunma Yol Haritası

İki kutuplu dünya düzeninin yıkılmasından sonra Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde ortaya çıkan güç boşluğu, küresel belirsizliği artırmış ve bu bölgelerde jeopolitik boşluk alanlarının oluşmasına neden olmuştur. Bu jeopolitik boşluk alanlarında yaşanan çatışma ve krizler ile 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan terör eylemlerinin ardından, düzensiz tehditler dünya gündemine taşınmıştır. Kuzey Osetya'da yaşanan okul baskını, bu düzensiz tehdidin en belirgin şekli olan "terörizm"in boyutlarının nerelere varabileceğini dünya kamuoyuna göstermiştir. Bu kapsamda, Türkiye'nin güvenlik kaygıları temel olarak:

 • Terörizm
 • Uzun menzilli füzeler ve kitle imha silahlarının yayılması
 • Bölgesel çatışmalardan kaynaklanmaktadır.

Jeopolitik konumu itibariyle dünyanın en istikrarsız bölgeleri olan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'nun ortasında yer alan Türkiye'nin savunma politikası ülkenin ulusal bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarına dayanmaktadır.

Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri savunma politikasında;

 • Bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmayı,
 • Çevresinde bir "Barış ve Güvenlik Kuşağı" oluşturmayı,
 • Bölgesinin barış ve güvenliğine katkıda bulunmayı ve bunu geniş bölgelere yaymayı,
 • Bulunduğu bölgeye ve ötesine yönelik strateji ve güvenlik üreten bir ülke olmayı,
 • Ülkelerle iş birliği, yakınlaşma ve olumlu ilişkiler geliştirmek için girişimlerde bulunmayı hedef olarak seçmiştir.

1923 yılında kuruluşundan bugüne kadar, savunma politikasını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesi çerçevesinde şekillendiren Türkiye, küresel ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik girişimlere aktif bir şekilde katılım yönünde gayret göstermektedir.

Türkiye, sorunlara barışçı yollardan çözüm bulunmasını, çözüm bulunamaması halinde, çatışmaların kısa sürede durdurularak kalıcı ve adil barışın tesis edilmesini esas alan bir politika izlemekte ve bu politikanın gereği olarak da, barışı destekleyen tüm faaliyetlere katkıda bulunmaktadır.

 

Tarih

Resmî iddiaya göre, Türk ordusunun tarihi Orta Asya steplerine kadar gitmektedir. Türkler savaşa ve savaşçılığa büyük önem vermişlerdir. MÖ 209 yılında Mete Han tarafından kurulduğu düşünülen Türk ordusu dünyanın en eski ordularından biridir. [kaynak belirtilmeli] Sıradan bir göçebe ordusu olmadığını savaşlarda kanıtlayan Türk ordusu, Malazgirt Savaşı'nda aslında sıradan bir Türk savaş taktiği uygulamıştır. [kaynak belirtilmeli]

Askeriye tarihinde ilk rütbeleri [kaynak belirtilmeli] kullananlar Türklerdir. Bu yüzden Türkler, rütbelerle dünyaya da örnek olmuştur.

 
  Copyright © 2008-2008 internetokul.tr.gg BAZI HAKLARIMIZ SAKLIDIR. İÇERİK ALANI ALINTIDIR. TR.GG SİTELERİNE KOPYALANAMAZ. KANUNİ İŞLEM BAŞLATILIR.

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=