İNTERNET OKUL
  Hormonal Sistem
 

HORMONAL SİSTEM (ENDOKRİN SİSTEMİ)
İnsandaki salgı bezleri üç çeşittir:
1- Dış Salgı Bezi: Kanallı bezler olup, salgılarını kanal aracılığıyla iletirler. Örneğin; tükürük, gözyaşı, ter bezleri gibi.
2- İç Salgı Bezi: Kanalsız bezler olup, salgılarını direk kana verirler. Salgılarına hormon denir.
3- Karma Bez: Hem bir kanala, hem de kana salgı verirler. Örneğin; pankreas.
Hormonal sistem, iç salgı bezlerinden oluşur.(pankreas hariç, pankreas karma bezdir.)
Hormon, kan yoluyla vücuda dağıtılan, belli hedef organlarda etki gösteren kimyasal maddelerdir. Her hormonun etkilediği hücre, doku ve organ farklıdır. Bunlara hedef organ veya hedef doku denir.
Hormonlar hayvanlarda kanla, bitkilerde soymuk borularıyla taşınır.
Hormonlar, gerektiği miktarda salgılanırlar. Kana geçtikten sonra etkili olurlar ve miktarları zamanla azalır. Hormonların az ya da çok salgılanması hastalık yapar.
Hormonların Görevleri:
1- Sinir sistemi ile birlikte vücudun düzenli çalışmasını sağlar.
2- Vücudun iç dengesinin korunmasında görev alır.
3- Üreme ve eşey faaliyetlerini, cinsiyet özelliklerini belirler.
4- Vücudun gelişmesini ve büyümesini kontrol eder.

 

HORMON ÜRETEN BEZLER
 

 

BEZİN ADI

 

 

   YERİ

 

 

     SALGILADIĞI

      HORMON

 

    ÖZELLİKLER

 

 

 

 

 

Hipofiz Bezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beynin taban kısmında bulunan nohut büyüklüğünde bir bezdir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A- Büyüme hormonu

 B-Tiroit uyarıcı hormon

 C- Adrenal hormon

 (böbrek üstü)

 D- Metabolizmayı

 düzenleyen 5 çeşit

 hormon.

 

 

 

 

 

 

 

    Kemiklerin ve genel olarak vücudun büyümesini kontrol eder.

Tiroit bezinin çalışmasını kontrol eder. Böbrek üstü bezinin çalışmasını uyarır. Su metabolizmasını, kan basıncını ve düz kas faaliyetlerini kontrol eder, iyon dengesini sağlar. Dişilerde süt üretilmesini sağlayan hormon üretir. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan hormon üretir. 

  

  Büyüme Hormonu, çocukluk çağında az salgılanırsa cücelik, çok salgılanırsa devlik olur. Ergenlik çağından sonra çok salgılanırsa akromegali denilen el, ayak ve yüz kemiklerinde oransız büyüme olur.

 

 

Epifiz Bezi

 

 

 

Beyin yarım küreleri arasında

 

Melatonin hormonu

 

  Eşey organlarının ergenlik döneminden önce gelişmesini engeller.

 

 

 

Tiroit Bezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki loplu olup,

boyunda, gırtlağın altında soluk borusunun iki yanındadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Tiroksin

B- Kalsitonin

Hormonlarını salgılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-Tiroksin, büyüme ve gelişmede etkilidir. Vücut metabolizmasını düzenler; gelişme döneminde az salgılanırsa cücelik ve zekâ geriliğine neden olur. Yetişkin insanlarda az salgılandığında metabolizma hızı yavaşlar, vücut ısısı düşer, saçlar dökülür. Fazla salgılanırsa, metabolizma hızı artar, sinirlilik, çarpıntı, ortaya çıkar. Tiroksin, iyot eksikliğinden dolayı az salgılanırsa, bez, normalden fazla çalışarak büyür. Bu hastalığa guatr denir.

 

B- Kalsitonin, vücudun kalsiyum, fosfor dengesini ayarlar. Kandaki kalsiyum kemiklere geçtikten sonra, Kalsitonin sayesinde kemikler sertleşir.

 

   Paratiroit

   Bezi

 

 

 Tiroit bezinin arkasında

 

    

  Parathormon

 

 

Kalsiyumun kemiklerden kana geçmesini sağlar. Az salgılanırsa tetani hastalığı oluşur. Fazla salgılanırsa kemikler yumuşar.

 

Böbrek Üstü

Bezleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Böbreklerin üst kısmı

 

 

 

 

 

 

 

   Kabuk bölgesi:

  A- Kortizol

  B- Aldesteron

 

  Öz bölgesi:

  Adrenalin

 

 

Kortizol: Kan şekerini artırır. Protein, yağları glikoza dönüştürür.

Aldesteron: Vücutta su ve iyon dengesini düzenler.

Adrenalin: Heyecan, korku anında kana karışır. Kalbin çalışma hızı ve kan basıncı, solunum hızı artar. Kas ve karaciğerde glikojen yıkımı ve oksijen tüketimi hızlanır.

 

Pankreas

(karma bez)

 

 

 

 

 

 

Midenin alt kısmında bulunur

 

 

 

 

 

A- İnsülin Hormonu

B- Glukagon Hormonu

(Bu iki hormon birlikte

çalışır.)

 

 

 

 

İnsülin: Kandaki şekerin (glikoz) fazlasının karaciğerde(glikojen olarak) depolanmasını sağlar.(Kan şekerini düşürür.) İnsülin az salgılanırsa kanda şeker miktarı artar.(Şeker hastalığı)Glukagon:Kas ve karaciğerdeki glikojenin, gerektiğinde kana geçmesini sağlar. (Kan şekerini yükseltir.)

 

Eşey Bezi

 

 

 
  Copyright © 2008-2008 internetokul.tr.gg BAZI HAKLARIMIZ SAKLIDIR. İÇERİK ALANI ALINTIDIR. TR.GG SİTELERİNE KOPYALANAMAZ. KANUNİ İŞLEM BAŞLATILIR.

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=