İNTERNET OKUL
  Zarf-Edat-Baglac.
 
ZARF (BELİRTEÇ)

Fiilleri, sıfatları ve ya kendi soyundan sözcükleri anlamca etkileyen sözcük türüne denir.
güzel
yırtık
kirli görünüyor
berbat
(fiili etkiler ) iyi yıka.
(Sıfatı etkiler) güzel kitaplar okudum.
sıfat
çok güzel kitaplar okudum.
(zarfı etkiler) daha iyi çalışmış.
Sıfat-zarf ayrımı: "Nasıl" sorusu isme sorulduğunda yanıt olarak alınanlar sıfat, fiile ve ya fiilimsiye sorulduğunda yanıt olarak alınanlar zarftır.

Hızlı araba kullanmayı severim. (sıfat)
Çok hızlı geçti. (zarf)


ZAMİR (ADIL)

İsim olmadıkları halde ismin yerine geçen sözcük türüne denir.


Sıfat-zamir ayrımı:

bu - şu - o › işaret sıfatı
bu - şu - o işaret zamiri
bunlar - şunlar - onlar


Bu kalem benim. ("bu" sözcüğü yerine başka bir sıfat koyabiliyoruz "mavi" gibi. O halde buradaki "bu" sözcüğü işaret sıfatıdır.)


Bu benim. ("bu" sözcüğü yerine isim koyabiliyoruz "kalem" gibi. Buradaki "bu" sözcüğü işaret zamiridir.)


Bazı çocuklar... (belgisiz sıfat)
Bazıları gelmedi. (belgisiz zamir)

SORU
Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
a) Bunları sen mi kırdın? (soru eki)
b) Havalar nasıl gidiyor? (soru zarfı)
c) Hangi kitabı istiyorsun? (soru sıfatı)
d) Neden ders çalışmadın? (soru zarfı)
e) Çocuk ne istiyordu? (soru zamiri)
Doğru cevap "e" seçeneğidir.


Soru Elemanları:
1. Soru eki ›mi
2. Soru Sıfatı › Nasıl adam (soru isme yönelirse sıfattır)
3. Soru Zarfı › Sebep isteyen bütün sorular soru zarfıdır.
Niye ağlıyor?
Ne bakıyorsun?
Niçin...
Neden...
4. Soru Zamiri ›Ad isteyen sorulardır.
Kim geldi?
Neyi kırdı?
*Soru sıfatlarının önündeki isim düşerse, soru sıfatı, soru zamiri olur.


Hangi çocuk? (sıfat) Kaç kişi? (sıfat)
Hangisi? (zamir) Kaçı? (zamir)
Ne işte çalışıyorsun? (soru sıfatı)
Kaç gündür neredeydin? (soru zamiri)
Sarı mı daha güzeldi? (soru eki)
Nasıl bir oyuncak olduğunu bana niye söylemedin? (soru zarfı)
Sıraya kaçar kaçar oturdunuz? (soru zarfı
EDAT (İLGEÇ)

Tek başlarına anlamları olmayan ancak cümle içlerinde anlam kazanan sözcük türüne denir.
ile=> Kardeşi ile bize geldi.


gibi=>Onun gibi olmak isterdim.


göre=> Ona göre bu güzelmiş.


kadar=> Cehennem kadar sıcaktı.


Edatlar isimlerle gruplaştığında sıfat ve ya zarf görevi üstlenirler.
Aslan gibi adamdı. (sıfat)
(Aslan) İsim<=> (gibi) edat


Aslan gibi kükrüyordu. (zarf)=>gibi


Edatlar çekimlendiğinde isim görevi üstlenir. (Diğer türlerde olduğu gibi)


BAĞLAÇ

Tek başlarına anlamları olmayan, cümle içlerinde eş görevli öğelerle, cümleleri birbirine bağlayan sözcük türüne denir.


Ali ile Can bize geldi.


Ya Ali'yi ya da Can'ı çağırın.


Cümleleri bağlar.
Erkenden geldim (fakat, ama, demek ki, ancak, yalnız,...) ...
Örnekler
ancak
edat: Seni ancak o sever.
bağlaç: Güzel günler geçti, ancak hepsi unutuldu.
zarf: Bütün gün bekledim ancak geldi.


doğru
isim: Doğru matematikte tanımsız bir terimdir.
sıfat: O doğru işler yapmış bir insandı.
zarf: İlk defa doğru söyledi. edat: Pencereye doğru gitti.
ünlem: Doğru, sen haklısın!
 
  Copyright © 2008-2008 internetokul.tr.gg BAZI HAKLARIMIZ SAKLIDIR. İÇERİK ALANI ALINTIDIR. TR.GG SİTELERİNE KOPYALANAMAZ. KANUNİ İŞLEM BAŞLATILIR.

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=